Rysuj z nami

Popularyzacja działań plastycznych wśród dzieci i młodzieży, świadomość rodzajów plastycznej wypowiedzi (malarstwo, rysunek), możliwość konfrontacji różnych umiejętności i postaw twórczych, obserwacja rozwoju zdolności plastycznych dzieci i młodzieży oraz możliwość konfrontacji różnych środowisk twórczych to cele konkursu Rysuj z nami, Maluj z nami.

Pobierz Regulamin

Nasze pracownie

GlosZabrza24

sekap